PRODUKTY


Bioozon Home Cleaner

generátor ozonu


Neocenitelný pomocník pro čistotu nejen v domácnostiPOUŽITELNOST

VÝHODY POŘÍZENÍ
- Přírodní likvidace bakterií, virů, alergenů a plísní!
- Likvidace parazitů, drobného hmyzu a brouků!
- Eliminace pesticidů, herbicidů a dalších chemických látek v čerstvých potravinách (maso, ovoce, zelenina)!
- Odstraňuje zápach!
- Žádné vedlejší účinky!

Multifunkční přístroj s výkonem 1,5 g/h. O3
Rychlá návratnost jednorázové pořizovací ceny
Rychlá účinnost a bezpečný provoz bez chemie
Bezúdržbový provoz (bez náplní)
Vestavěný časovač na 60 minut s funkcí NON-STOP
Dlouhá životnost vyvíječe ozonu 4-6 let (cca 20 000 hodin)
Nízká energetická náročnost, jen 40 W
Nezanechává po sobě žádné vedlejší účinky
Snadná mobilita


Akce jen u distributora

Cena 9 800 Kč

Cena pro plátce DPH 11 858 Kč
DOPRAVA ZDARMA !!!

OBJEDNÁVKA prostřednictvím objednacího formuláře.
Platba předem (zálohová faktura) nebo na dobírku.

SROVNÁNÍ GENERÁTORU OZONU S ČISTIČKOU VZDUCHU A IONIZÁTOREM

Čistička vzduchu je zejména výborná pro likvidaci prachu a jiných polétavých částic v interiéru. Vzduch ošetřený čističkou vzduchu obsahuje i nadále bakterie, plísně a viry. Generátor ozonu ničí veškeré mikroorganismy a zajišťuje účinnou neutralizaci zápachů. Ionizátor je přístroj, který pomocí elektrického výboje ionizuje vzduch tzn. že v něm zvyšuje množství záporných iontů. Tento efekt má pozitivní vliv na kvalitu vzduchu a samotné zdraví. Ionizátor nezničí bakterie, plísně ani viry.
Generátor ozonu nelze srovnávat s čističkou vzduchu ani ionizátorem.


Bioozon Home Cleaner

generátor ozonu s vakem na nohy


Neocenitelný pomocník pro zdravý životní styl a péči o nohyOzonový vak na nohy byl vyvinut ve spolupráci s předními lékaři a odborníky z oblasti péče o nohy.

VÝHODY POŘÍZENÍ
Hlavní použití Ozonového Vaku na nohy je ozonizace nohou v domácím prostředí.
Hlavním efektem ozonu ve vaku je eliminace zápachu, plísní, bakterií a virů…
Někteří naši klienti s úspěchem používají tento vak při potížích spojených se syndromem diabetické nohy atd.
Ozonový vak na nohy je patentově chráněn díky systému použití uhlíkového filtru na destrukci ozonu.

TABULKA ČASU POUŽITÍ PRO OZONIZACI:
- běžné znečištěni nohou plísněmi - min. 15 minut
- silné znečištění nohou plísněmi - min. 30 minut

BEZPEČNOST:
Bezpečnost úniku ozonu z vaku během ozonizace nohou byla úspěšně testována v certifikované laboratoři ITC ZLÍN. Koncentrace chemických škodlivin dle Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném zněni nařízeni vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, příloha č. 2 část A: Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P).


Akce jen u distributora

Cena 13 900 Kč

CENA ZA KOMPLET - OZONÁTOR S VAKEM
DOPRAVA ZDARMA !!!

OBJEDNÁVKA prostřednictvím objednacího formuláře.
Platba předem (zálohová faktura) nebo na dobírku.


Začátkem roku 2019 spustíme projekt ZDRAVÉ NOHY. Cílem tohoto projektu je shromáždit finance a zkušenosti , které pomohou realizovat certifikaci produktu jako zdravotnickou pomůcku. V tuto dobu spolupracujeme na tomto projektu s Českou podiatrickou společností.
Technické údaje přístroje Bioozon Home Cleaner

technologie použití přístroje : voda/vzduch
input: ~230 V / 50 Hz
Pmax: 40 W
výkon pumpy: 5 l / min.
produkce ozonu: max. 1,5 g / h.
příslušenství: ozonový vak
rozměry: v: 11 cm, š: 20cm, d: 32 cm
váha: 2,5 kg

Technické údaje vaku na nohy

model: Ozonový vak na nohy
typ filtru/počet: uhlíkový /1
rozměry: 45 × 39 × 15 cm
počet otvorů na nohy: 2
material tkanina: Sonic
přislušenstvi/počet: ventilační podložka / 1
model ozonatoru: Home Cleaner 1500
Max koncentrace uvnitř vaku - 182 ppm
Max koncentrace ve vzdálenosti 2cm od filtru VAKU - 0,06 ppm

Chráněno mezinárodním patentovým právem.