Kontaminované potraviny

Nesnadné rozhodování při nákupu potravin

V dnešní době je opravdu těžké vybrat správné potraviny, které by neškodily našemu organismu. U těch nekvalitních z náhražkových surovin jsou rizika jednoznačná. Lepší variantou jsou samozřejmě biopotraviny. Ty mají sice relativně zdravý původ, ale jsou také chemicky ošetřovány a dostávají se ze skladu k zákazníkovi až po několika dnech postižené poměrně značnou kontaminací. V tomto mezičase se na nich vyvíjí nežádoucí mikroorganizmy, plísně a započínají hnilobné procesy. Poměrně silná kontaminace je skutečným důvodem, proč nám v lednici příliš dlouho nevydrží a proč nejsou opravdu zdravé.Kontaminace pesticidy
insekticidy, herbicidy, fungicidy, rodenticidy...

Kontaminace mikroorganizmy
bakterie, viry, alergeny, plísně, paraziti


Čisté potraviny

Stačí potraviny před konzumací omýt vodou?

Test s citrusy

Test zajistila společností QSL, která se věnuje kvalitě a bezpečnosti potravin a provedený ústavem analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Povrch citrusových plodů se běžně ošetřuje pesticidy, proto bylo testem prověřeno, zda je účinné doporučení odborníků omývat před konzumací citrusy tekoucí vodou po dobu alespoň 30 sekund.

Výsledek testu:
U pesticidu rezidua imazalilu omytí ke snížení kontaminace nevedlo. U pesticidu pyrimethanil je snížení nevýznamné (pokles jen cca o čtvrtinu). Obsah o-fenylfenolu poklesl 35–40 % z původního množství.

Omytí vodou není příliš účinné. Přesto je vhodné


ŘEŠENÍ EXISTUJE!

Máme vůbec šanci žít zdravě?